Opleidingen

Een opleiding die niet ingebed is in de organisatie is vaak een druppel op een hete plaat. Bent u het ook beu om water naar de zee te dragen?

Opleidingen

Tot nogtoe verzorgden we opleidingen omtrent:

 • communicatie en verbindende communicatie: het geven en ontvangen van feedback, het voeren van opvolggesprekken met medewerkers, het gebruik van de juiste communicatiekanalen, het gebruik van vergadertechnieken, het begeleiden van werkoverleg/toolboxmeetings
 • omgaan met diversiteit: omgaan met verschillende karakters, de kernkwadranten van Ofman, het hanteren van conflicten, de ijsberg van Mc Clelland, het enneagram
 • het aanscherpen van leiderschapsvaardigheden, coachend leiderschap, een lerend netwerk voor leidinggevenden
 • competentie- en talentontwikkeling
 • leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • omgaan met verandering, verandering vanuit kleurenperspectief, omgaan met weerstanden
 • selectie- en interviewtechnieken
 • teambuilding: via ervaringsgerichte oefeningen op maat van de leernoden, teamrollen
 • veerkrachtig omgaan met stress (ook geschikt voor grote groepen, met life stemmen), voorkómen van burnout: nieuw is ons open training rond zelfzorg, die telkens de eerste vrijdag van een nieuw seizoen doorgaat in Peer
 • peter- en meterschap en mentorship; deze opleiding is tevens erkend door Vormelek. Lees hier wat dit betekent.

Planning 2020

beperkt open aanbod gezien veelal maatwerk- telkens in Villa Vigor, Houtestraat 9, Peer

 • 18 september 2020 van 9-16u, Beringen de Watersnip - workshop zelfzorg
 • 2 oktober 2020 - 15 januari 2021: Lerend netwerk peoplemanagement voor leidinggevenden Leidinggeven vanuit kracht - erkend voor het functiecomplement FOD (6 sessies van een halve dag)
 • 3 oktober 2020 van 10-13u, Lommel, workshop zelfzorg
 • 7 september - 30 november 2020 - 15-daagse gecertificeerde training "Effortless coaching" o.l.v. Anton Binnenmars (doorlooptijd: 3 maanden) met overnachtingsmogelijkheid in Villa Vigor te Peer

NIEUW voor dienstenchequebedrijven

 • Onze opleiding verbindende communicatie is erkend door het opleidingsfonds voor dienstencheques

Voor scholen

Boek nu je pedagogische studiedag "Blij(vend) in je kracht als leerkracht" met tips ter preventie van burnout, verhogen van energiegevers, variëren in lesmethodiek en beter omgaan met 'moeilijke' leerlingen.

 • Wilt u de dag van de leerkracht (5 oktober) uw leerkrachten een duurzaam cadeau doen?
 • Staat het energiepeil van uw leerkrachten of leerlingen soms op een laag pitje?
 • Blijven jullie soms hangen in patronen of is het moeilijk om medewerkers/leerlingen gemotiveerd te houden?
 • Rijzen er vragen bij het steeds diverser wordende leerlingenkorps?
 • Willen jullie leerlingen met psychische moeilijkheden beter ondersteunen?
 • Vallen leerlingen soms uit de boot omdat ze op een andere manier informatie lijken op te nemen? (beelddenkers, hoogbegaafde kinderen, hyperactieve kinderen,...)

Wij bieden een dag vol energie en inspiratie vanuit 2 diverse invalshoeken en expertises, enerzijds organisatie-ontwikkeling (Carine Drijkoningen, Itineris), anderzijds improvisatie en dramatherapie (Silke Alexandre, Wildemonie). Dé perfecte mix van diepgang en energiegevende inspiratie. De dag is gebaseerd op zelfreflectie met veel tips en inspiratie om versterkt in het werk te staan en kan zowel voor kleine als grote groepen georganiseerd worden. Ook keuze voor 1 van beide thema's gedurende een halve dag is mogelijk.

ref. “Carine wist een grote groep van 100 kinderverzorgsters 4u lang te boeien, met een interactieve presentatie over stress en veerkracht. De inhoud werd op maat gemaakt, en Carine slaagde erin om topics als stress, veerkracht, perfectionisme, zelfzorg, etc. op een laagdrempelige manier en boeiend te brengen. Iedereen vertrok naar huis met wat meer inzicht én met persoonlijke en praktische tips om veerkrachtiger om te gaan met stressoren op het werk en daarbuiten” Giselle Smeyers, directeur kinderdagverblijf Windekind

Daarnaast voorzien we ook verdere nazorg en ondersteuning voor scholen.

Een opleiding die niet ingebed is in de organisatie is vaak een druppel op een hete plaat. Bent u het ook beu om water naar de zee te dragen?

Opleidingen worden vaak ingeroepen als oplossing bij allerhande organisatieproblemen. Onze ervaring leert echter dat veel opleidingen hun effect missen omdat ze onvoldoende ingebed worden in de organisatie. Enkel een degelijk voor- en natraject kan zorgen voor "opleiding op maat". Bovendien biedt opleiding lang niet altijd soelaas. Soms is individuele coaching meer aangewezen. Soms zijn er structurele oplossingen nodig.

Toch werd leren lange tijd (en in heel wat gevallen nog steeds) gelijkgeschakeld met ‘het volgen van een opleiding’. Hierbij wordt er veelal vertrokken van het gap-denken: iemand mist bepaalde kennis of competenties en via een opleiding hoopt men de kloof te dichten. Nog steeds merken we dat deze denkpiste in heel wat organisaties ingeburgerd is of gecultiveerd wordt. Een medewerker krijgt negatieve/corrigerende feedback op een gedrag dat hij/zij stelt en in het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt zeer snel en eenzijdig opleiding voorgesteld als dé oplossing.

Leidt dit wel tot de duurzame resultaten die ervan verwacht worden? De leidinggevende hoopt natuurlijk op nieuw gedrag via een opleiding, doch de medewerker in kwestie weet de transfer van het geleerde naar zijn eigen werkpraktijk vaak niet te leggen, of doet in het begin wel inspanningen om zijn gedrag te veranderen, maar krijgt zijn gewoontepatroon niet doorbroken en hervalt na een tijdje of in onder stresserende omstandigheden terug in zijn oude gewoonten. Herkenbaar? Chris Argyris spreekt in dit verband van single loop leren. In single loop leren wordt er een verbinding gelegd van resultaat naar gedrag. Er wordt nieuw gedrag aangeleerd, doch weinig verbinding gemaakt met de onderliggende overtuigingen die aan het gedrag voorafgaan, terwijl net deze verbinding zorg voor duurzaam resultaat (double loop learning).

Itineris biedt haar klanten graag opleiding aan, maar liefst ingebed in een traject (verbonden met de organisatie en haar systemen). Minimaal vragen we hierbij het mandaat om feedback te mogen geven op alle organisatieniveaus waar nodig.


Onze opleidingen zijn erkend in een aantal sectoren (chemie, elektriciteit, zorg). Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Referenties

 • Brabantia
 • Veldeman tenten
 • Stad Bree
 • Pittsburg Corning Europe
 • AD Delhaize Herentals
 • DDH Logistics / Duracell