Lerende netwerken

Diepgaand leren gebeurt tussen de oren én tussen de neuzen. Lerende netwerken en communities of practice vormen een uitgelezen middel hiertoe.

Lerende netwerken

Diepgaand leren gebeurt tussen de oren én tussen de neuzen, zijnde in verbinding met anderen. Lerende netwerken en communities of practice zijn een uitgelezen middel hiertoe. Ze vormen een meerwaarde ten opzichte van traditionele opleidingen en social media en kunnen een aanvulling zijn voor individuele coaching.

Wat is een lerend netwerk?

Een lerend netwerk bestaat uit een groep van mensen met een soortgelijke functie over verschillende settings heen (dit kan zijn van verschillende organisaties, eenzelfde organisatie met vestigingen op verschillende locaties, …) die als doel heeft te leren van elkaar via het principe van geven en ontvangen (give and take). Het kan ook gaan om mensen met verschillende functies die geïnteresseerd zijn in een gemeenschappelijk domein, waarbij we als begeleider verbinding leggen tussen verschillende functies en voortdurend alert blijven voor transfer/ vertaling naar de eigen werkelijkheid van de deelnemers. De focus ligt op samen leren door middel van ervaringsuitwisseling en onderlinge advisering. Deelnemers zoeken antwoorden door samen te leren en te experimenteren.

Meerwaarde van lerende netwerken

Als uitkomst kan vooropgesteld worden: pragmatische verbeteradviezen en een verruiming van mogelijke actiepistes en werkvormen. Een gevorderde vorm van een lerend netwerk is een community of practice: daar waar er daadwerkelijk nieuwe projecten ontspruiten en er overgegaan wordt van idee naar actie.

In een lerend netwerk lost de problematiek van transfer van het geleerde naar de praktijk zich vanzelf op: de transfer wordt gemaakt gedurende het lerend netwerk, door eigen praktijken binnen te brengen in het lerend netwerk en door samen met andere deelnemers telkens opnieuw aan de slag te gaan.

Welk engagement gaat een deelnemer aan?

Deelnemers in een lerend netwerk (in zijn oorspronkelijke vorm of in zijn gevorderde vorm van community of practice) engageren zich om aanwezig te zijn gedurende een aantal bijeenkomsten (liefst een 10-tal) en om kennis en ervaringen te delen. In een community of practice engageert de deelnemer zich eveneens tot het leveren van een daadwerkelijke bijdrage tot een veranderingstraject in de eigen organisatie of tot een co-creatie samen met andere deelnemers.

Interesse?

Op vraag van klanten organiseren we lerende netwerken binnen de organisatie over afdelingen of regio's heen, of organisatieoverschrijdend, met collega's in soortgelijke situaties en organisaties.

Op 10 september start in Peer een lerend netwerk van leidinggevenden met 'peoplemanagement' als thema. Het programma vind je hier.

Ervaring

Itineris begeleidde reeds lerende netwerken met vormingsverantwoordelijken van vakbonden, met projectontwikkelaars van RESOC-ERSV, met leidinggevenden van profit-en nonprofit, met technische diensten van diverse steden en gemeenten, met zaakvoerders van KMO's, met HR-verantwoordelijken. Momenteel begeleiden we in de schoot van de VDAB een lerend netwerk met loopbaanbegeleiders.

Een visie op lerende netwerken en praktische methodieken voor begeleiders werden gebundeld in de publicatie "Lerende netwerken in perspectief", uitgegeven door Acco (2012), helaas uitverkocht.

Carine Drijkoningen was tevens een van de externe procesbegeleiders in het ESF-project BLITS (begeleid leren in teams), een initiatief van de Katholieke Hogeschool Limburg en begeleid momenteel een ESF-project rond duurzaam loopbaanbeleid in 2 profitorganisaties.

Een van de uitlopers hiervan is de methodiek van intervisie, die vooral in de social profit terug zijn ingang vindt. Voor de sector van de social profit organiseren we geregeld een train the trainer rond intervisie. Lees hier de blogpost die we schreven voor de website 'werkbaar werk' of het artikel dat integraal opgenomen werd op de website 'lerenindesocialprofit' van VIVO.

Referenties

  • Resoc (alle regio's)
  • gemeente Hechtel-Eksel
  • gemeente Leopoldsburg
  • Sociale Hogeschool Heverlee (SHH)
  • SOM, samen onderwijs maken, Stad Leuven
  • Lerende netwerken met zaakvoerders, docent ondernemersuniversiteit VOKA mbt leiderschap