HR-advies

Het menselijk potentieel wordt gezien als dé onderscheidende concurrentiële factor. Hoe kan HR de "slapende vermogens" in onze organisatie activeren?

HR-advies

HR-instrumenten worden vaak ad hoc ingezet. Itineris helpt om de lijm tussen de puzzelstukken te leggen, zodat er sprake is van een integraal HR-beleid, van werving en selectie tot en met... uitstroom door ontslag of pensionering. We hebben hierbij oog voor individuele ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Slapende vermogens

In kennisintensieve omgevingen vormen menselijke bronnen ("human resources") dé factor bij uitstek waarmee een organisatie het verschil kan maken. Onderzoek en ervaring tonen echter aan dat heel wat menselijk potentieel onbenut blijft. Organisaties hebben vaak heel wat "slapende vermogens" in hun portefeuille! Itineris wil helpen om deze slapende vermogens wakker te schudden, ertoe bijdragen dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt, dat medewerkers en leidinggevenden met werkgoesting aan de slag gaan en blijven. We geven advies aan de HR-afdeling over hoe dit bewerkstelligd kan worden én helpen desgevallend mee bij de implementatie.

Kiest de organisatie ervoor om een aparte HR-afdeling in het leven te roepen of te laten of wordt het HR-gebeuren zoveel mogelijk geïntegreerd in de lijn? Zijn instrumenten die momenteel ingezet worden op vlak van personeelsbeleid nog effectief of missen ze hun effect? Waar zijn er hefbomen en hinderpalen om gewenste effecten te bekomen? Leiden onze HR-instrumenten eigenlijk tot een duurzaam loopbaanbeleid?

Lees ook het artikel: de toegevoegde waarde van HR wordt steeds meer duidelijk

Wat doen we zoal?

 • aanwervingskanalen verbreden
 • selectiegesprekken voeren
 • training inzake competentiegericht interviewen
 • 360°-feedback organiseren
 • beginnende HR-functionarissen wegwijs maken in het HR-landschap
 • opmaken van geschikt instrumentarium voor intern loopbaanbeleid
 • opmaken van rol/competentieprofielen samen met functiehouders en hun leidinggevenden
 • kwalitatieve tevredenheidsmetingen organiseren
 • werken met focusgroepen inzake bv. leeftijdsbewust personeelsbeleid, werkgoesting, betrokkenheid...
 • werken aan motivatie en werkgoesting
 • zoeken naar passende subsidiemaatregelen
 • ...

Wat doen we niet?

 • administratie inzake HR en verloning, personeelsbeheer (hiervoor kan u doorgaans terecht bij uw sociaal secretariaat)

Referenties

 • Veldeman tent structures, Bree
 • Stad Bilzen, Bree, Genk, Borgloon, Hechtel-Eksel
 • WZC Borgerstein Mechelen, WZC Voorzienigheid Bocholt
 • Cartonnages Donckers Lier
 • Reset vzw
 • Buseloc en Sopletex Peer