Organisatieontwikkeling

We bepalen samen met u de bestemming en stippelen wegen uit om deze te bereiken. Daarna gaan we pragmatisch, all-round en doelgericht op pad.

Organisatieontwikkeling

Naargelang de aard en grootte van een organisatie, naargelang de levensfase waarin zij zich bevindt, zijn er andere noden op vlak van structuur, leiderschap, werkorganisatie... Bij organisch gegroeide organisaties dringt structuur zich op een bepaald moment op.

Hier stellen zich vragen als: welke regels en procedures zijn haalbaar en werkbaar zonder te vervallen in "evaluatitis"? Wanneer stellen we een (extra) leidinggevende aan en wie kan er desgevallend doorgroeien vanuit de organisatie? Kan het ook met een zelforganiserend team? Hoe blijven we er zorg voor dragen dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt? Welke zijn de nieuwe motivatietheorieën en hoe passen we deze toe? Hoe ervoor zorgen dat medewerkers (en zaakvoerder) met goesting blijven werken? Bij grote organisaties verschuift de vraag vaak naar communicatie- en informatiedoorstroming. Hoe medewerkers betrokken houden? Welke overlegkanalen installeren zonder te vervallen in "vergaderitis"?...

Itineris helpt om de groei van organisaties te bewerkstellingen en groeipijnen tot een minimum te beperken en dit zowel in profit, non-profit als social profit.

Concreet kan het hierbij ondermeer gaan om

 • de opmaak van een sterkte-zwakte-analyse (met medewerkersbetrokkenheid) en een concreet actieplan inclusief implementatie en opvolging
 • procesbegeleiding bij opmaak van beleidsplannen (strategisch en operationeel)
 • het opzetten van een kwalitatieve tevredenheidsbevraging, het organiseren van focusgroepen
 • het uitwerken van een missie en visie met management, bestuursleden, leidinggevenden, het opstellen van een waarden- of leiderschapscharter
 • hulp bij het uittekenen van een gepast organogram
 • hulp bij het selecteren van nieuwe medewerkers
 • competentie- en talentontwikkeling invoeren en borgen - acties ondernemen voor teamontwikkeling
 • begeleiding bij efficiënte en effectieve overlegkanalen
 • coaching of training van leidinggevenden en zaakvoerders (op maat, in lerende netwerken met verschillende organisaties)
 • ontwikkelen en organiseren van veranderingsprocessen
 • maken van scenario's voor grote groepsbijeenkomsten
 • ontwerpen van trainingen op maat
 • komen tot een gewenste organisatiecultuur
 • stimuleren van een feedbackcultuur
 • het uitwerken en indienen van subsidieprojecten
 • ...

"The future is not a result of choices among alternative paths offered by the present, but a place that is created: created first in the mind and will, created next in activity. The future is not a place we are going to, but one we are creating. The paths are not to be found, but made and the activity of making them changes both: the maker and the destination." (J. Schaar)

Referenties

 • Vandijck NV (Aveve)
 • La Bottega
 • Transmoove
 • Kringwinkels Genk en West-Limburg: fusie tot Reset
 • Christelijke Mutualiteiten