Teamontwikkeling

Complementair samengestelde teams zijn krachtig (dan hoeft niet iedereen overal even sterk in te zijn). Dit is mooi in theorie, maar loopt in praktijk wel eens mis...

Teamontwikkeling

In organisaties worden mensen geacht om samen te werken. Complementair samengestelde teams zijn krachtig, mits de teamcompetenties ingezet en gewaardeerd worden (dan hoeft niet iedereen overal even sterk in te zijn). Dit is mooi in theorie, maar loopt in de praktijk wel eens mis...

Er zijn in de voorbije eeuw heel wat groepsdynamische modellen ontwikkeld, waarin groepen telkens een aantal fasen doorlopen. Steeds weerkerende kernthema’s hierbij zijn inclusie (erbij horen), invloed (macht) en intimiteit (affectiviteit). Naargelang de fase waarin het team zich bevindt, kan gedrag van de individuele teamleden vaak geduid worden. Bij teams die al lange tijd bestaan, kan het gebeuren dat zich vaste gedragspatronen ontwikkelen ("gewoontes"), die moeilijk te doorbreken zijn. Een klare kijk van buitenaf kan dan helpen om het gestagneerde team terug tot ontwikkeling te brengen.

Bij teamontwikkeling gaat het ook over de mate waarin teamleden informatie en kennis met mekaar delen. In een goed verankerd team is er een evenwicht tussen eigenbelang en groepsbelang.

Concreet kan onze begeleiding bestaan uit:

 • teambuilding op onze locatie, Villa Vigor (4-sterren vakantiewoning voor 22 personen), standaardpakketten of op maat, waarin de nodige leerelementen specifiek voor het team vervat zitten
 • bevraging van teamleden (individueel)
 • teambemiddeling - conflictbemiddeling met een team
 • opmaak van een gedragen analyse
 • komen tot verbetersporen en concrete implementatie van verbeteringen met steun en opvolging
 • voorbereiding van of procesbegeleiding bij overleg/vergaderingen
 • trainingen in verbindende communicatie, omgaan met diversiteit, fasen in teamontwikkeling, het geven en ontvangen van feedback, werken met kernkwadranten, leiderschap...
 • het enneagram als hulpmiddel om inzicht in eigen en andermans gedrag en drijfveren te verkrijgen, een talent-motivatie-analyse (TMA) om zicht te krijgen op verschillende talenten in het team, werken met de kernkwadranten...

Lees ook 'tragedy of the commons'.

Referenties

 • de Singel Antwerpen
 • Freinetonderwijs de Step Beringen
 • Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
 • Kinderdagverblijf Familia Genk
 • WZC Corsala Beringen
 • Familiehulp