Coaching

Gedragsverandering impliceert vaak ook een verandering in achterliggende overtuigingen, drijfveren, waarden en normen.

Coaching

Via individuele coaching helpen we medewerkers, directies of bedrijfsleiders om zicht te krijgen op belemmerende en bevorderende factoren in functie van de gewenste resultaten.

Een coachingstraject start doorgaans met een intake-gesprek waarin de doelstellingen en het traject besproken worden en waarbij het engagement van alle betrokkenen wordt vastgelegd. Een duidelijke en gedeelde doelbepaling is cruciaal voor resultaatgerichtheid in het verdere traject. Betrokkenen bij de intake zijn de coachee, zijn direct leidinggevende, eventueel HR, de coach.

Tussen de coachee en de coach zijn in het intakegesprek al enkele coachingsmomenten vastgelegd, conform de afgesproken krijtlijnen. In de loop van het traject worden nieuwe momenten onderling vastgelegd in functie van wat nodig is, met respect voor de afgesproken krijtlijnen en het bepaalde minimum/maximum.

Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden hiertoe (VIVO, FeBe, loopbaanbegeleiding, ...).

"Technieken"

In de coachingsessies worden technieken gebruikt in functie van de concrete situaties. Basis is steeds de ervaring van de coachee, waarbij de coach in hoofdzaak spiegelend optreedt in functie van bewustzijn, en oefeningen aanbiedt en begeleidt in functie van vaardigheidsontwikkeling. Vaak wordt een coachingssessie afgesloten met een tussentijdse "opdracht" voor de coachee tegen de volgende sessie.

Ter afsluiting van het coachtraject volgt een evaluatie. Dit is veelal een gesprek tussen leidinggevende, coachee, coach en zo mogelijk HR, met als doel de opgedane inzichten en resultaten, alsook het zicht hierop van coachee zelf en zijn leidinggevende te bespreken en afspraken te maken omtrent het verdere pad zonder externe begeleiding.

Zowel Carine , Evelyne als Michel zijn ervaren coaches en coachten ondermeer directeurs van woonzorgcentra, leidend ambtenaren, politici, bedrijfsleiders, eerstelijnsleidinggevenden, medewerkers. We zijn ondermeer opgeleid in NLP, het enneagram, krachtgericht- en zijnsgericht coachen.

SINDS 1 juni 2016 zijn we ook erkend als loopbaancentrum voor loopbaancheques van de VDAB. Elk werkend individu (werknemer, zelfstandige) kan hiervoor 2x een beroep doen op een pakket van 4u begeleiding voor slechts 10 euro per uur. Werkgevers kunnen via een derdebetalersregeling hierin zelfs tegemoet komen. Onze gedreven en ervaren loopbaancoaches werken vanuit Peer, Beringen,Hasselt, Edegem, Lubbeek, Westmalle, Schoten en Lier. Klik hier voor meer informatie.

Referenties

  • Adecco
  • De Biehal
  • De Kringwinkel Antwerpen
  • WZC Zusters Augustinessen Hasselt en Tongeren
  • Plastiek Van Wauwe
  • Vervoermaatschappij de Lijn