Veerkracht in coronatijden

Waarom veren sommigen na een crisis terug recht en blijven anderen nog een tijd steken…Of hoe kan je je eigen veerkracht verhogen als je gedoemd bent ‘in je kot’ te blijven?

Hoe gemotiveerd aan de slag blijven in coronatijden?

Veerkracht?

Waarom veren sommigen na een crisis terug recht en blijven anderen nog een tijd steken…Of hoe kan je je eigen veerkracht verhogen als je gedoemd bent ‘in je kot’ te blijven?

Het ABCD-model van veerkracht (ontleend aan de acceptance en commitment therapie, herwerkt door A. Stellemans) stelt dat de A staat voor Acceptatie: aanvaarden wat je niet kan veranderen.Dit doet me instant denken aan de uitspraak van Epictetus “Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid om het onderscheid te maken tussen beide” enerzijds en de cirkel van invloed van Covey anderzijds.Geen energie steken in zaken waar je geen controle over hebt, zaken waar je wel controle over hebt aanpassen waar relevant en nodig.De A staat in coronatijden ook voor Appreciatie.Ik hoor heel wat collega’s zeggen dat deze rustigere periode welkom is, dat het fijn is om even stil te staan, dat het broodnodig was om te reflecteren over de ratrace waarin we ons bevonden en de manier waarop we omgingen met de ons omringende natuur, etc.Dit brengt ons al snel bij de vraag: Wat kan deze periode ons brengen? Welke opportuniteiten bieden zich aan?

Zo belanden we naadloos bij de B van Betekenis geven.Welke betekenis kan deze periode hebben? Wat vinden we belangrijk? Hoe willen we terugblikken op deze periode? Kunnen we individueel of collectief zoeken naar opportuniteiten die dit met zich meebrengt?Ik heb in mijn psychologiestudies geleerd dat we de werkelijkheid creëren. Zelfs taal is een co-creatie.Ook de befaamde RET-therapie is hierop gebaseerd: het zijn niet de feiten die stress geven, maar de manier waarop je naar deze feiten kijkt (lees: ze interpreteert oftewel… er betekenis aan geeft).Of zoals Shakespeare zei “There is nothing either good or bad, but thinking makes it so”

Gek genoeg heeft iedereen de mond vol van social distancing.Fysical distancing is correcter, gezien we wel degelijk nog contact hebben met mekaar, misschien zelfs meer nog dan voorheen, zij het meer en meer louter langs digitale weg.De mens is een sociaal wezen.De C van Connectie is een 3de kenmerk van veerkrachtige mensen. Zij zijn meester in het maken van verbinding. In de eerste plaats met zichzelf: hun gevoel, hun waarden, hun competenties en talenten).Ook hier kan de coronacrisis toe bijdragen: meer in contact komen met jezelf, je lijf, je gedachten, je gevoelens.Meditatie, aandacht geven aan de balans lichaam en geest, leren je aandacht richten… yoga en mindfulness waren nog nooit zo populair. In de tweede plaats gaat het over verbinding met anderen. Net doordat hier een flinke deuk in gekomen is (velen mogen hun ouders niet meer zien, sommigen zelfs hun kinderen niet meer, bv. in de gehandicaptensector), beseffen we eens te meer hoe belangrijk het is om in verbinding te gaan en in verbinding te blijven.Misschien nam jij ook terug contact op met een verre vriend of vriendin of herstelde je de verwaarloosde contacten in vrienden- of familiekring?

Tot slot komen we bij de D van het model.Voor Stellemans de D van Doen . Je zou kunnen stellen dat mensen in een crisisperiode geleid worden door angst.Angst triggert ons oerbrein tot vecht-, vlucht- of verstijvingsreacties (fight-flight-freeze). Sommigen blijven mogelijk te lang in de flight en freeze-zone hangen. Dan is iets “doen” zeker aan de orde.De doener in mij is echter al vlug geneigd de D van doen te vervangen door de D van Discipline.Ook in coronatijden vraagt het immers discipline om structuur te brengen in je dagen, om in beweging te blijven, om voor jezelf te zorgen en gezond te eten.Discipline om je immuunsysteem te versterken, een tip die raar maar waar, niet opgenomen werd in het TV-spotje ter preventie van corona, terwijl de weerstand tegen het virus daarmee staat of valt. Discipline ook om in tijden van stress en drukte toch de nodige ontspanning te nemen.Ook voor medewerkers in de zorg, die eens te meer afwisseling verdienen tussen spanning en ontspanning, tussen binnen en buiten, tussen mondmasker en verse zuurstof. Klik hier voor een gids om je immuunsysteem te versterken of voor een overzicht van onze workshops rond zelfzorg. Zorg goed voor jezelf en je naasten!