Uitbreiding werkbaarheidscheques

werkbaarheidscheques nu ook beschikbaar voor nonprofit en social profit

Uitbreiding werkbaarheidscheques

Uitbreiding werkbaarheidscheques ten gevolge van Corona

Het is cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context van Corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. In samenspraak met de Vlaamse sociale partners heeft de minister van Werk dan ook besloten om de focus van de werkbaarheidscheques te verruimen zowel naar sector toe als naar inhoud.

De middelen van de werkbaarheidscheque kunnen normaal niet aangewend worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Scans, actieplannen en acties die dienen om het hoofd te bieden aan de gewijzigde omstandigheden t.g.v. corona - waardoor alle organisaties in 2021 op alle vlakken getroffen worden - vormen een uitzondering op het verbod om de cheque te gebruiken voor wettelijke verplichtingen. Hierdoor kan je de verplichte risicoanalyse psychosociale risico’s tijdelijk wél financieren met de werkbaarheidscheque.

Daarnaast zijn er drie types acties toegevoegd aan de projectoproep:

  • Advies, begeleiding en opleiding bij aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsorganisatie
  • Het versterken van de competenties van medewerkers als de onderneming haar arbeidscontext heeft moeten wijzigen onder invloed van corona.
  • Maatregelen die de psychische weerbaarheid van medewerkers verhogen.

Een werkbaarheidsproject loopt over 6 maanden en kan ingediend worden op basis van een gedetailleerde offerte van een erkend dienstverlener. Itineris is hiervoor erkend via de KMO-portefeuille. Wij helpen je graag bij de indiening. Meer inspiratie over mogelijke inhouden die aan bod kunnen komen in dergelijke project vind je hier.