Werkwijze

​Als klankbord, analyst, procesbegeleider, trainer of coach verschillen we van anderen doordat we onze adviezen mee in de praktijk implementeren en opvolgen.

Werkwijze

Als klankbord, analyst, procesbegeleider, trainer of coach verschillen we van anderen doordat we onze adviezen mee in de praktijk implementeren en opvolgen. Wij stimu-leren steeds zoveel mogelijk actieve participatie vanuit de onderneming zelf: het bevorderen van eigenaarschap en betrokkenheid staan centraal.

We willen ervoor zorgen dat we zelf zo vlug mogelijk misbaar worden en dat u en uw medewerkers de nodige vaardigheden verwerft om gewenste verbetertrajecten in gang te brengen en te houden.

Onze troeven zijn:

  • het werken op maat van de organisatie,
  • het brede perspectief vanwaaruit we zaken benaderen: één consultant gedurende ganse traject maar met backup wanneer nodig,
  • de implementatie en opvolging van veranderingstrajecten,
  • een stevige bagage organisatiekunde,
  • meer dan 20 jaar praktijkervaring in het begeleiden van groeps- en organisatieprocessen,
  • we werken aan werkgoesting met een vleugje humor,
  • we zijn een creatieve partner bij het uitwerken van scenario's, veranderingen, trainingen, grote groepsbijeenkomsten.

Wij begeleiden menselijke interactieprocessen als een soort baken, een vuurtoren (die signaleert, bijstuurt, alternatieve wegen wijst), terwijl het schip zijn eigen koers bepaalt en de beste schipper zich niet aan wal, doch aan het stuur bevindt. Op elk schip, hoe klein ook, vormt een kompas een onmisbaar instrument.