Wijzigingen KMO-portefeuille

KMO's die in maart nog hun slag willen slaan, kunnen opleidings- of adviesdossiers indienen aan 50% subsidie d.m.v. de KMO-portefeuille.

Wijzigingen KMO-portefeuille

KMO's die in maart nog hun slag willen slaan, kunnen opleidings- of adviesdossiers indienen aan 50% subsidie d.m.v. de KMO-portefeuille. Vanaf 1 april zakt het steunpercentage naar 40% voor de kleine ondernemingen (tot 50 medewerkers) en 30% voor de middelgrote organisaties (tot 250 medewerkers). Het subsidieplafond neemt toe: waar dit nu 2500 euro bedraagt voor de pijler advies en eveneens 2500 euro voor de pijler opleiding, worden beide pijlers vanaf april samengevoegd en stijgt het steunpercentage tot 10000 euro voor de kleine ondernemingen, tot 15000 euro voor de grote ondernemingen.

De wijzigingen kaderen in een administratieve vereenvoudiging en zijn mede ingegeven door de fusie tussen het Agentschap ondernemen en het IWT. Ook de stopzetting van de diversiteitsplannen en overheveling van deze gelden naar de KMO-portefeuille doet letterlijk 'een duit in het zakje'.

De erkenning van Itineris voor de KMO-portefeuille werd zopas verlengd, waardoor wij u graag verder met raad en daad bijstaan.

Tot nogtoe bestonden er ook nog de pijlers strategisch advies en coaching (enkel ifv bedrijfsgroei met oog op export) waarvoor aparte dossiers ingediend konden worden. Deze worden vanaf 1 april vervangen door een budget voor externe consulting of interne aanwerving van 25000 euro met een subsidiepercentage van 50%. Het betreft hier advies inzake haalbaarheid, transformatie (zijn we niet allemaal voortdurend in verandering?), doorstart, groei (lees: export), overdracht (van vader op zoon, overnames,...), energie, milieu. Ook voor HRM en ICT kan er externe consulting ingehuurd worden met subsidie, dan wel een interne aanwerving gebeuren. De modaliteiten hiervan zijn momenteel nog niet zo duidelijk, maar dit is ongetwijfeld een interessante piste voor vele van onze klanten. Waar mogelijk en gewenst zal itineris de dossierlast voor haar rekening nemen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...