Burnout preventie door de werkgever

Werkgevers dienen sinds kort mee in te staan voor de preventie van burnouts bij hun medewerkers.

Wat kan u als werkgever zoal doen ter preventie van burnout?

Werkgevers dienen sinds kort mee in te staan voor de preventie van burnouts bij hun medewerkers. Snel gezegd, maar niet altijd gemakkelijk te wijzigen, laat staan te meten. Wat kan u als werkgever zoal doen ter preventie van burnout? We geven hierbij 10 tips.

1. Uit geregeld waardering, geef een schouderklopje, benoem concreet wat u apprecieert. Bij de meeste tevredenheidsonderzoeken wordt 'waardering' genoemd als verbeterpunt (in de top 3 der verbeteringen). Bijna altijd gaat waardering aan verloning VOORAF (met uitzondering bij zeer lage lonen).

2. Maak tijd voor functioneringsgesprekken: een jaarlijks formeel gesprek waarbij echt de tijd genomen wordt voor de focus op groei en ontwikkeling, waar tevredenheid en jobzwaarte aan bod kunnen komen, evenals ambities en mogelijke groeipaden

3. Pak conflicthaarden constructief aan: laat ze niet uitgroeien tot conflicten. U kan hierin een bemiddelende rol opnemen als leidinggevende. Zijn er toch al ver gevorderde conflicten, schakel dan zonodig de hulp in van interne of externe preventiedienst, dan wel een professioneel bemiddelaar.

4. Ga na, bevraag geregeld over welke competenties en talenten medewerkers beschikken én zorg ervoor dat deze in hun jobtime voldoende aan bod kunnen komen. Een job die volledig losstaat van iemands competenties en talenten, houdt een groter risico in van burnout (of bore-out).

5. Burnouts komen vaak voor bij mensen met een perfectionistische ingesteldheid. Help hen om realistische doelen te stellen en stuur bij waar nodig. Planningsgesprekken met resultaatgerichte acties helpen hierbij om richting te geven.

6. Collega's kunnen een belangrijke rol spelen in de versnelling, dan wel preventie van een burnout. Een goede werksfeer staat eveneens in de hogervermelde top 3. Coachend leiderschap, een goede communicatie, goede teamafspraken die opgevolgd worden, bevorderen van onderlinge samenwerking, af en toe een teamincentive... zijn hefbomen om de sfeer goed te houden.

7. Maak gebruik van subsidies om iets extra's voor uw team te kunnen doen: ondersteuning, opleidingen, teambuilding, zelfs individuele coaching. Sectorfondsen, diversiteitsplannen, ervaringsfonds... wij helpen u graag verder als u door de bomen het bos niet meer ziet (of is het omgekeerd?)

8. Houd in de mate van het mogelijke de leeftijdspiramide van uw organisatie in het oog bij aanwervingen, zodat er een evenwichtige leeftijdsverdeling is op de werkvloer. Voor het eerst werken er zoveel generaties tegelijk op de werkvloer, elk met een eigen arbeidsethos en opgegroeid in een ander 'tijdperk' met andere overtuigingen en waarden. Onbekend is onbemind. We merken dat er vaak meer begrip ontstaat wanneer generatieverschillen benoemd en geduid kunnen worden.

9. Werk aan werkgoesting voor iedereen. We zullen allicht met z'n allen langer moeten werken dan de generatie vóór ons gedaan heeft. Scandinavische landen bewijzen dat dit kan... maar wel op een andere manier...

10. Vervang de slogan 'meten is weten' ook eens door 'meten is soms ook... vergeten waar het écht om gaat'. In het huis van werkvermogen ligt gezondheid aan de basis van een goed werkvermogen. Blijkbaar is ook de welgekende voedselpiramide aan herziening toe, waarbij aan de basis geen brood of spijs meer ligt, maar sport en beweging. Voorzie desgevallend mogelijkheden voor uw personeel tot ont-spanning of bied een korting aan op een sportabonnement bij een gelegenheid.